Çelebi Hava Servisi, kar dağıtacak

Çelebi Hava Servisi A.Ş, kar dağıtımı yapacak.

Çelebi Hava Servisi, kar dağıtacak

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Yönetim kurulu, 19 Mart 2024 tarihinde aldığı kararla 31.12.2023 tarihi itibariyle yasal kayıtlarımız esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarımızda vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan net dönem karı tutarı 1.683.900.125,62  TL'dir. Net dönem karından düşülmesi gereken geçmiş yıl zararı bulunmadığından, kar dağıtımında şirketimizin yasal kayıtlarına göre dikkate alınması gereken net dağıtılabilir kar tutarı 1.683.900.125,62 TL'dir. 31.12.2023 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş şirketimiz konsolide finansal tablolarında vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan net dönem karı tutarı 1.667.723.088,00 TL'dir.

SPK mevzuatı çerçevesinde, şirketimizin konsolide finansal tablolarında net dönem karından düşülmesi gereken geçmiş yıllar zararları ve TTK uyarınca ayrılması gereken genel kanuni yedek akçe bulunmadığından hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı 1.667.723.088,00 TL'dir. Buna göre şirketimizin 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablolarındaki 1.667.723.088 TL tutarındaki net dönem karının ve şirketimizin SPK'ya göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl karlarından karşılanacak 14.677.647,28 TL tutarın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Bu çerçevede SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak tam mükellef kurumlarla Türkiye'de bir iş yeri ve daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara, yüzde 6300 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse senedine 63,0000 TL brüt=net nakit kar payı dağıtılması, diğer ortaklara yüzde 6300 nispetinde ve 1,00 TL'lik nominal değerde bir adet hisse için 63,0000 TL brüt ve yüzde 5670,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 56,7000 TL net nakit kar payı dağıtılması ve temettü dağıtım tarihinin 24 Nisan 2024 olarak belirlenmesi hususlarının 16 Nisan 2024 tarihinde toplanacak olağan genel kurulun onayına arz edilmesine mevcudun oy birliğiyle karar verilmiştir.''
 

  Hibya Haber Ajansı